top of page

Smart Content - Participatie

Zoek de dialoog, 

online en offline 

Relevant worden, relevant blijven

Participatie

 

Met de komst van de nieuwe Omgevingswet in 2021 zoekt de overheid meer en meer de samenwerking met partners, bedrijven en de burgers voor de inrichting van de publieke ruimte.

Participatie wordt een must en vooruitlopend hierop neemt het aantal burgerinitiatieven binnen gemeenten snel toe. Ook overheden zelf zoeken de dialoog, zowel online als offline. Om draagvlak te creëren, voorkeuren te achterhalen of betrokkenheid te stimuleren.

 

Onze participatie aanpak

Relevant Rohlof helpt overheden transparanter en effectiever te worden in hun communicatie met stakeholders, burgers en netwerkpartners. We helpen je met je participatievraagstuk, je visie en je doelstellingen. We bepalen samen met jou welke positie jouw project inneemt in de leefomgeving van de actoren. De impact en de reikwijdte van jouw project zijn daarbij zeer bepalend. Daarna stellen we vast wie de actoren zijn, met wie we in dialoog willen treden en wie daar idealiter het initiatief toe neemt. Daaruit volgt de participatiestrategie en de (digitale) middelen die we hiervoor inzetten. Tot slot leggen we vast hoe we de effecten willen meten en monitoren.

 

En dan komt het aan op de uitvoering

Wij vinden dat als je ergens aan begint, moet je het ook afmaken. En we geloven in de combinatie van online en offline dialogen. Net als in scrum-participatie. Laagdrempelig en kort-cyclisch het gesprek aangaan via een participatieplatform zoals dat van Mett. Zichtbaar en aanspreekbaar zijn. Je verdiepen in de verschillende wijzen waarop mensen informatie verwerken. En met effectief en frequent community management ruis wegnemen en de juiste verwachtingen scheppen. Niet eenmalig, maar doorlopend. 

Recente berichten

bottom of page