top of page

Communicatieadvies - Communicatieregie 

Schep de juiste condities en laat je verrassen 

Relevant worden, relevant blijven

Communicatieregie

De missie en visie kloppen, de propositie is ijzersterk en aan de uitvoering kan het niet liggen. Maar toch lukt het vaak niet om effectieve marketing & communicatie te bedrijven. Campagnes sluiten onvoldoende op elkaar aan. Of het lukt niet om de verhalen uit de organisatie te vertalen naar aantrekkelijke content. Of sales en marketing zijn niet goed genoeg op elkaar ingespeeld. Kortom, het ontbreekt soms simpelweg aan regie.

Regelmatig nemen wij de regie in communicatie en marketing. Vanuit de strategie definiëren we acties en zetten we ze in gang. We monitoren de reacties en zien erop toe dat ze opgevolgd worden. We passen de marketingkalender aan waar nodig en sturen op resultaten. Zodat onze klanten telkens hun doelgroep bereiken en de doelstellingen behalen. En medewerkers doelgericht zelf, vanuit een eenduidige boodschap, hun eigen contacten kunnen benaderen.

Communicatieregie betekent professionalisering en ondersteuning, géén outsourcing. De uitvoering blijft bij jouw organisatie. Jouw medewerkers leren vaardigheden van onze vakspecialisten, zodat ze uiteindelijk zelf de regie kunnen nemen. Management, training & coaching zijn daarom onlosmakelijk met communicatieregie verbonden. 

bottom of page