top of page
  • Foto van schrijver Natalie Rohlof

Werken vanuit de bedoeling


Een paar weken geleden woonde Natalie een LOGEION-masterclass van Wouter Hart over verdraaide organisaties bij. Hij vertelde over hoe systemen en mensen zich tot elkaar verhouden, en wat dat betekent voor het slim benutten van de kracht van allebei.

Hart vertelde over de systeemwereld, onze leefwereld en daadwerkelijke bedoelingen. De systeemwereld is de wereld van regels, protocollen en prestatie-indicatoren; alles wat mensen ontwikkeld hebben aan instellingen en structuren op gebieden als economie, politiek, onderwijs enz. De leefwereld is het ervaringsdomein, waarin mensen (zoals professionals en hun klanten) met elkaar omgaan in en buiten de systeemwereld. De bedoeling staat eigenlijk middenin deze twee domeinen: dat waar het uiteindelijk om gaat.

In de systeemwereld gebruiken we instrumenten om tot inzichten te komen, maar is inzicht juist niet het middel om tot instrumenten te komen? We houden vast aan een protocol, maar is het niet de bedoeling om iets vanuit onze wijsheid te bekijken? We zijn op zoek naar oplossingen, zonder te kijken naar wat nou daadwerkelijk een probleem is; we denken vanuit een frustratie of excuus in plaats van uit een professioneel antwoord.

Hart noemde dit heel treffend “een denkrichting die van buiten naar binnen loopt”, waarbij de klant het slotstuk van het denkproces is – niet het startpunt. Daarom moeten we terug naar denken vanuit de bedoeling: vanuit oplossend vermogen naar een oplossing, niet vanuit de letter óf de geest maar de letter vanuit de geest. Niet denken vanuit een abstracte klant, maar vanuit dat ene bedrijf of mens.

Ook in de visie van Relevant Rohlof komt deze manier van denken terug. Zo helpen we een aantal klanten op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie door te werken vanuit hun bedoelingen: ‘wat heb ik te bieden?’ in plaats van ‘wat zoek ik?’. Vaak is het belangrijker dat iemand bij je overtuigingen en visie past, dan dat hij/zij op papier aan alle checklists voldoet. Deze denkwijze passen we niet alleen toe op onze klanten, maar ook op onszelf: Relevant Rohlof bestaat nu bijna 2 jaar, en we zijn klaar voor de volgende stap.

Sinds deze maand is Laura in dienst bij Relevant Rohlof. Als masterstudente Communicatie- en Informatiewetenschappen krijgt zij de kans haar kennis bij ons toe te passen, en kunnen wij haar introduceren in het vakgebied. Andersom helpt zij ons mee te communiceren vanuit onze bedoeling: dat waar wij en waar onze individuele klanten voor staan. Ten slotte is geen bedrijf hetzelfde, of blijft per definitie hetzelfde: we blijven samen campagnes ontwikkelen, uitvoeren en monitoren vanuit dát wat jouw bedrijf relevant maakt.

Ben je ook benieuwd geworden naar de ideeën van Wouter Hart? Op deze website lees je meer over zijn boek ‘Verdraaide organisaties’ en over werken vanuit de bedoeling.

bottom of page